Arbejdsområder


    Fra rå aluminiumsemne til færdigt lakeret produkt

Vi sparer dig for ekstra omkostninger ved at skulle transportere emnet fra støberi til bearbejdning og eventuelt også til overfladebehandling.

Alcumatic A/S klarer det hele inden for firmaets rammer. Det vil sige vi kan levere et montageklart emne.

Vi kan levere emner hele vejen - eller kun noget af vejen - igennem disse afdelinger:

• Støberiet
• Bearbejdningsafdelingen
• Imprægneringsafdelingen
• Lakeringsafdelingen

Selvfølgelig sørger vi også for omhyggelig emballering og forsendelse af dine emner, så de uden problemer passer ind i dit logistiksystem.
ALCUMATIC A/S | Rønsdam 4, Ragebøl • 6400 Sønderborg Tel: +45 74 48 57 50