Imprægnering


Selv med de mest moderne produktionsmetoder kan der under støbning og afkøling opstå små luftlommer i de færdigstøbte emner.

Disse porøsiteter kan gøre produkterne uanvendelige til deres formål på grund af risiko for utætheder.

Vi råder over et moderne imprægneringsanlæg, som effektivt løser dette problem.

Du kan få imprægneret bl.a. emner af aluminium, sinterdele, rødgods og kunststoffer.
ALCUMATIC A/S | Rønsdam 4, Ragebøl • 6400 Sønderborg Tel: +45 74 48 57 50