Politiker og mål


Det er Alcumatic A/S kvalitets- & miljømælsætning løbende at opnå forbedringer inden for kvalitet og mijø.

Dette skal opnås gennem en målrettet, systematisk og forebyggende indsats,
i tæt samarbejde mellem ledelsen og de øvrige medarbejdere i hele virksomheden.
ALCUMATIC A/S | Rønsdam 4, Ragebøl • 6400 Sønderborg Tel: +45 74 48 57 50