Kvalitetsmålsætning


Det er Alcumatic A/S mål, at have et effektivt og egnet kvalitetsstyringssystem, der er med til at sikre kundernes forventninger, målt på kvalitet, pris og leveringstid.

Alcumatic A/S vil bestræbe sig på at:

  • PPM må ikke overstige 3500 stk.
  • Brokprocenten må ikke overstige 5 % af frigivne emner efter hver proces


Desuden bestræber Alcumatic A/S sig på konstant at:

• Optimere gennem processtyring
• Uddanne medarbejdere for at opretholde kvalifikation og motivation
• Vedligeholde en kvalitetsstyring med udgangspunkt i kravene fra ISO 9001:2008 med supplement af evt. "særlige kundekrav".ALCUMATIC A/S | Rønsdam 4, Ragebøl • 6400 Sønderborg Tel: +45 74 48 57 50