Salg


Alcumatic A/S ønsker at sikre sig, at der inden indgåelse af en bindende aftale med kunden, er fuld klarhed om ordrens omfang, ydelsens indhold og egne muligheder for at overholde kundens krav.

Derfor vil enhver aftale om levering af en ydelse blive behandlet efter fastlagt procedurer. Procedurerne omfatter også behandling af evt. ændringer i indgåede aftaler.

Særlige kundekrav til kvalitetssikringen skal fremgå af ordredokumentationen.

Produktion

Alcumatic A/S ønsker at sikre sig, at produktionsresultatet er i overensstemmelse med aftalen med kunden om ydelsens indhold og omfang. Derfor lægges stor vægt på at planlægge fremstilling og kontrol, under hensyntagen til faktorerne:

Medarbejdere:
Kvalificeret arbejdskraft.

Maskine:
Vedligeholdt maskinpark.
Vedligeholdte og godkendte værktøjer.

Metode:
Opdaterede procesbeskrivelser.
Medfølgende produktionsdokumenter.
Nødvendige arbejds- og kontrolinstruktioner.
Godkendt kopi af sidste tegningsrevision eller anden produktspecifikation.

Materiale:
Materialecertifikater med mulighed for sporbarhed ved særlige kundekrav.
Identifikation af nye eller genbrugte metalråvarer.
Inspektion af leverede komponenter.
Hensigtsmæssig opbevaring og transport.

Indkøb
Alcumatic A/S ønsker at sikre sig, at ethvert indkøbt produkt eller tjenesteydelse, der påvirker kvaliteten, er i overensstemmelse med specificerede krav. Derfor er der fastlagte procedurer for hvordan indkøb foretages og hvordan leverandører vurderes og overvåges. I forbindelse med indkøb fastlægges omfang og art af modtageinspektion. Procedurerne omfatter tillige behandling af kundeleverede produkter, der indgår i leverancen.
ALCUMATIC A/S | Rønsdam 4, Ragebøl • 6400 Sønderborg Tel: +45 74 48 57 50