Miljømålsætning


Alcumatic A/S miljømålsætning er løbende at opnå forbedringer inden for miljøet. Dette skal opnås gennem en målrettet, systematisk og forebyggende miljøindsats, i et tæt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte i hele organisationen og myndighederne. Direktøren har ansvaret for at målsætningerne og handlingsplanerne overholdes til udgangen af hvert år.

Alcumatic A/S vil bestræbe sig på at:


• Reducere slipmiddelforbruget med 25 % i forhold til sidste år og omsætningsindeks
• Reducere spildevand med 25 % i forhold til sidste år og omsætningsindeks
• At trykforbruget skal være mindre end 10m3/15 min ved tomgangsdrift (ingen produktion) inden udgangen af 2016/17


Desuden bestræber Alcumatic A/S sig på konstant at:

  • Reducere elforbrug ved hjælp af øget fokus på afdækning af digler og slukke eldrevne maskiner efter brug
  • Træne medarbejderne i Miljøsystemet – procedurer, processer, opbevaring, affaldssortering, optimering osv.
  • Bruge leverandører af miljømæssig bedste produkter og serviceydelser i forhold til vores behov. De væsentligste skal være certificerede.
  • Reducere antal anvendte hjælpeprodukter indholdende kemiske stoffer.
  • Vedligeholde en miljøstyringALCUMATIC A/S | Rønsdam 4, Ragebøl • 6400 Sønderborg Tel: +45 74 48 57 50