Tlf.: 74 48 57 50​  E-mail:  info @alcumatic.dk

Salg

Alcumatic A/S ønsker at sikre sig, at der inden indgåelse af en bindende aftale med kunden, er fuld klarhed om ordrens omfang, ydelsens indhold og egne muligheder for at overholde kundens krav.

Derfor vil enhver aftale om levering af en ydelse blive behandlet efter fastlagt procedurer. Procedurerne omfatter også behandling af evt. ændringer i indgåede aftaler.

Særlige kundekrav til kvalitetssikringen skal fremgå af ordredokumentationen.

Produktion

​Alcumatic A/S ønsker at sikre sig, at produktionsresultatet er i overensstemmelse med aftalen med kunden om ydelsens indhold og omfang. Derfor lægges stor vægt på at planlægge fremstilling og kontrol, under hensyntagen til faktorerne:

Medarbejdere:

Kvalificeret arbejdskraft.

Maskine:

Vedligeholdt maskinpark.

Vedligeholdte og godkendte værktøjer.

Metode:

Opdaterede procesbeskrivelser.

Medfølgende produktionsdokumenter.

Nødvendige arbejds- og kontrolinstruktioner.

Godkendt kopi af sidste tegningsrevision eller anden produktspecifikation.

Materiale:

Materialecertifikater med mulighed for sporbarhed ved særlige kundekrav.

Identifikation af nye eller genbrugte metalråvarer.

Inspektion af leverede komponenter.

Hensigtsmæssig opbevaring og transport.

Indkøb

​Alcumatic A/S ønsker at sikre sig, at der inden indgåelse af en bindende aftale med kunden, er fuld klarhed om ordrens omfang, ydelsens indhold og egne muligheder for at overholde kundens krav.

OM FIRMAET

ALCUMATIC A/S er en kvalitetsorienteret virksomhed med stolthed i vores håndværk. Vi bestræber os altid på at levere det bedste resultat til konkurrencedygtige priser.​