Privatslivspolitik

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores nuværende, tidligere og potentielle kunder, leverandører og ansatte.

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger:

ALCUMATIC A/S
Rønsdam 4, Ragebøl, 6400 Sønderborg
CVR-nr. 12096283
Tlf.: +45 74 48 57 50
E-mail: brug "kontakt" her på hjemmesiden​

Web: www.alcumatic.dk

Kontakt vedrørende databeskyttelse:

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte os via adressen angivet ovenfor.

Kategorier af personoplysninger for kunder, leverandører og ansatte

De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte:

 • identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • købshistorik
 • betalingshistorik, betalingsoplysninger, i forbindelse med kreditvurdering
 • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig
 • oplysninger fra ansættelsesaftaler/kontrakter (personale)

Vores databehandlinger har følgende formål:

 • Personaleadministration
 • Administration af kunde/leverandørforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kunde/leverandørforhold, samt løbende samhandel
 • Statistiske formål: Der foretages analyser af samhandel og rapportering på de generelle kunde/leverandøroplysninger, der indsamles.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med
  • gennemførelse af dine/vore bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
  • personaleadministration
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 • Statistisk formål: Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger/lønoverførsler
 • Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af kreditter
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
 • Forsikringsselskaber/pensionsselskaber i forbindelse med opfyldelsen af indgåede aftaler
 • Uddannelsesinstitutioner i forbindelse med deltagelse i kurser (kun personale)
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Alcumatic A/S følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven.

For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kunde/leverandørforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.

For kommende og potentielle kunder/leverandører omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper om god markedsføringsskik.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Indhent tilbud på en opgave

Du er velkommen til at kontakte os med en kort beskrivelse af din opgave. Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt med et godt tilbud.

Få svar inden 48 timer​

Stor knowhow og ekspertise

Høj kvalitet - hver gang

 
 
 
 
 
Vedhæft fil
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om firmaet

ALCUMATIC A/S er en kvalitetsorienteret virksomhed med stolthed i vores håndværk. Vi bestræber os altid på at levere det bedste resultat til konkurrencedygtige priser.​

CVR: 12096283​

arbejder-ikon

ALCUMATIC A/S is certified according to
ISO 9001​:2015 and ISO​ 14001:2015

ALCUMATIC A/S

Rønsdam 4, 6400 Sønderborg

Klik her for rutevejledning

Sidder du med en konkret opgave, hvor du kan bruge vores erfaring, så ring gerne.