Tlf.: 74 48 57 50​  E-mail:  info @alcumatic.dk

Miljøpolitik

Gennem ALCUMATIC´s fokus på miljøet, vil vi hele tiden arbejde på at opnå forbedringer på dette område og løbende forbedre vores miljøledelsessystem samt vores miljøpræstation.

Det vil vi gøre ved:

 • At integrere miljøhensyn i det daglige arbejde og løbende søge forbedringer på området under hensyntagen til den tekniske udvikling, kundekrav og det omgivende samfunds forventninger.
 • At producere produkter med så lang levetid som muligt.
 • At anvende mindst skadelige produkter ved fremstillingen og overholde RoHS-direktivet.
 • At inddrage miljøbelastning og genanvendelsesmuligheder i vores valg af råvarer.
 • At udvikle arbejdsmetoder og processer under hensyntagen til miljøet og forebygge forurening.
 • At forholde os aktivt til branchens miljøproblemer og imødekomme fremtidens miljøkrav gennem kontinuerlige forbedringer i virksomheden.
 • At overvåge og redegøre for de miljøaspekter, der er knyttet til samtlige aktiviteter såsom planlægning, udvikling, indkøb af varer og tjenesteydelser samt salg og produktion.
 • At uddanne og informere virksomhedens ansatte om vores miljøforhold for at fremme bevidstheden om såvel det interne som det eksterne miljø og derved opnå løbende forbedringer.
 • At overholde gældende lovgivning, myndighedskrav og andre krav som vi er omfattet af.
 • At stille oplysninger vedrørende vore miljøpåvirkninger og vores miljøarbejde til rådighed for interessenter som kunder, leverandører, medarbejdere og den almene offentlighed.
 • At være lydhøre overfor vore interessenters synspunkter og behandle alle henvendelser vedrørende vort miljøarbejde seriøst.
 • At offentliggøre Miljøpolitikken på vores hjemmeside og i virksomheden

OM FIRMAET

ALCUMATIC A/S er en kvalitetsorienteret virksomhed med stolthed i vores håndværk. Vi bestræber os altid på at levere det bedste resultat til konkurrencedygtige priser.​